Ana içeriğe atla

Linux Dosya Arşivleme Sıkıştırma ve Açma (tar, gzip, bzip2, zip)

tar -cf masaüstü.tar ./*  : bulunduğu dizindeki tüm dosya ve klasörleri masaüstü.tar olarak arşivle
tar -xf masaüstü.tar : masaüstü.tar arşiv dosyasını olduğu yere çıkar

tar -zcf masaüstü.tar.gz ./*  : bulunduğu dizindeki tüm dosya ve klasörleri masaüstü.tar.gz olarak sıkıştırarak arşivler
tar -zxf masaüstü.tar.gz   : masaüstü.tar.gz sıkıştırılmış arşiv dosyasını olduğu yere çıkarır.

gzip -9 bilgi.txt : bilgi.txt isimli dosyayı sıkıştırarak arşivler (uzantısı gz olur)
gunzip bilgi.gz : bilgi.gz isimli dosyayı olduğu yere çıkarır


bzip2 bilgi.txt : bilgi.txt isimli dosyayı sıkıştırarak arşivler (uzantısı bz2 olur)
bunzip2 bilgi.bz2 : bilgi.bz2 isimli dosyayı olduğu yere çıkarır

zip -r dosya_yada_klasor : belirtilen dosya veya klasörü sıkıştırarak arşivler (uzantısı zip olur)
unzip dosya_yada_klasor.zip : belirtilen dosyayı açar


Yorumlar