Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Temmuz, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Linux Süreçler (ps, pstree, kill, killall)

ps -p :  ilgili kullanıcının anlık çalışan süreçleri görüntülenir  ps -p ahmet  :  ahmet kullanıcısının anlık çalışan süreçleri görüntülenir pstree -p : ilgili kullanıcının anlık çalışan süreçleri hiyerarşik düzende görüntülenir. pstree -p ahmet : ahmet kullanıcısının anlık çalışan süreçleri hiyerarşik düzende görüntülenir. -p : PID numaralarının da gösterilmesini sağlar kill <pid> : ilgili pid numarasıyla süreci sonlandırır kill -9 <pid> : ilgili pid numarasıyla  zorla süreci sonlandırır killall <süreç_ismi> : belirlenen isimle ilgili tüm sürecleri sonlandırır killall -9 <süreç_ismi> : belirlenen isimle ilgii tüm süreçleri zorla sonlandırır

Linux Kullanıcı İşlemleri(adduser, deluser, passwd, su, usermod, shadow)

cat /etc/passwd :   Kullanıcı adı, dizini, komut satırı programı cat /etc/shadow : Kullanıcı adı ve parolası (hash li) passwd : parola değiştirmek için adduser : yeni kullanıcı ekler deluser : kullanıcıyı siler   chfn :  kullanıcı kişisel bilgilerini düzenler chage -l : kullanıcıya ait bilgileri görüntüler usermod -L : kullanıcı hesabını pasif hale getirir usermod -U : kullanıcı hesabını aktif hale getirir su : başka bir kullanıcıya geçiş sağlar

Linux Dosya ve Dizin İzinleri

r = okuma w = yazma x = çalıştırma dosyanın sahibi     dosya sahibiyle aynı gruptakiler       diğer kullanıcılar     r = 4                                  r = 4                                             r = 4     w = 2                               w = 2                                             w = 2     x = 1                                 x = 1                                              x = 1

Linux Dosya Arşivleme Sıkıştırma ve Açma (tar, gzip, bzip2, zip)

tar -cf masaüstü.tar ./*  : bulunduğu dizindeki tüm dosya ve klasörleri masaüstü.tar olarak arşivle tar -xf masaüstü.tar : masaüstü.tar arşiv dosyasını olduğu yere çıkar tar -zcf masaüstü.tar.gz ./*   : bulunduğu dizindeki tüm dosya ve klasörleri masaüstü.tar.gz olarak sıkıştırarak arşivler tar -zxf masaüstü.tar.gz   : masaüstü.tar.gz sıkıştırılmış arşiv dosyasını olduğu yere çıkarır. gzip -9 bilgi.txt : bilgi.txt isimli dosyayı sıkıştırarak arşivler (uzantısı gz olur) gunzip bilgi.gz : bilgi.gz isimli dosyayı olduğu yere çıkarır bzip2 bilgi.txt : bilgi.txt isimli dosyayı sıkıştırarak arşivler (uzantısı bz2 olur) bunzip2 bilgi.bz2 : bilgi.bz2 isimli dosyayı olduğu yere çıkarır zip -r dosya_yada_klasor : belirtilen dosya veya klasörü sıkıştırarak arşivler (uzantısı zip olur) unzip dosya_yada_klasor.zip : belirtilen dosyayı açar

Dizin Geçişi ve Listeleme (pwd, cd, ls, locate)

Arkadaşlar merhaba, çok sık kullanacağınız bir kaç komutu göstericem birazdan, linux da hayati öneme sahip bir konu desem çok abartmış olmam. Bu videoyu dikkatli şekilde izleyin, çok basit bi konu olmasına rağmen, yeni başlayanların sıkça hata aldığı bir konu.  pwd : bulunduğun dizini gösterir cd : dizinlere geçiş yapar ls : dizin içeriğini listeler locate :  dosya ve dizin arama 

Kullanıcı Bilgisi Alma (w, who, whoami, uptime, date, cal)

Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizlere kullanıcılarla ilgili bilgileri öğrenmekten bahsedicem. cat /etc/passwd : Kullanıcı adları ve atanmış olan komut satırı programları öğrenilebilir. w : Hangi kullanıcının o an hangi uygulamayı çalıştırdığı öğrenilir who : Sistemde hangi kimlikle çalışıldığı öğrenilir. whoami : İlgili kullanıcının hangi kimlikle çalıştığı öğrenilir. uptime : sistem saati ve sistemin ne kadar süredir açık olduğu öğrenilir.

Sistem Bilgisi Alma (lsb_release, ect/issue, uname, hostname)

Arkadaşlar merhaba, çok sık kullanacağınız komutlar olmasada, birazdan göstereceğim komutlar kullandığınız linux sistemi tanıma açısından faydalı olacaktır.  lsb_release : Kullanılan dağıtıma özel bilgileri yazdırır etc/issue : Kullanılan dağıtımın ad bilgisi bulur. uname : Kullanılan dağıtımın kernel bilgilerini yazdırır hostname : Bilgisayar adını yazdırır.

Komut Yardım Alma

Arkadaşlar merhaba, linux sistemlerde yönetim işlemi genellikle komut satırı üzerinden yapıldığı için ve araçlarda buna göre geliştirildiği için, her araç hakkında detaylı bilgi almak ve kullanım parametrelerini görmek için çeşitli komutlardan yararlanırız.  Eğitimler esnasında sıkça araç ve komut kelimesini kullanıcam, burda kafa karışıklığına sebep olmasın diye küçük bi not eklemiş olayım. Komut satırına yazdığımız her değer için komut kelimesini kullanıyoruz ama burda aklınızda bulunsun, komutun ilk değeri aracı ifade eder. İlk olarak whatis aracından bahsetmek istiyorum. Bu araç, diğer araçlar hakkında özet bilgi almamızı sağlar. Kullanımı  : whatis ls İkinci olarak apropos aracından bahsedicem. Bu araç, tam olarak ismini hatırlamadığınız araçların bulunmasını sağlayan araçtır.  Kullanımı : apropos ls Üçüncü olarak --help parametresinden bahsedicem. Bu araç değil parametredir, ilgili aracın kullanımı  hakkında bilgiler içerir. Kullanımı :  ls --help Dördüncü olarak man aracından

Giriş ve Kavramlar

Arkadaşlar merhaba, bu eğitim boyunca sizlere linux işletiminin kullanımını öğretmeye çalışıcam. Linux dünyasına adım atmaya karar verdiyseniz, öğrenmeniz gereken ilk kavram kernel kavramı olmalıdır. Kernel yani çekirdek, bilgisayar sistemlerinde donanım ve yazılımların birbirleri arasındaki iletişimini sağlayan arabirimdir.  Öğrenilmesi gereken ikinci kavram, komut satırı kavramıdır. Komut satırı kullanıcıdan gelen komutları yorumlayarak kernele iletir. Kernel de bu komutları donanımlara ulaştırarak istenilen sürecin tamamlanmasını sağlar. Komut satırı bir programdır ve alternatifleri vardır. Bu alternatiflerde kendi içerisinde çeşitli özellikler barındırır. (Örnek: sh komut satırında history komutu çalışmaz.) Alternatif komut satırı programlarını görmek için  :  cat /etc/shells  Bulunduğunuz kullanıcının kullandığı komut satırı programını görmek için :  echo $SHELL Öğrenilmesi gereken üçüncü kavram, ortam değişkenleridir. Ortam değişkenleri programların çalıştırılabilir dosyaları